Jaunumi

14.11.2023.

Eiropas Cilvēktiesību tiesas judikatūras aktualitātes

    Eiropas Cilvēktiesību tiesas judikatūras aktualitātes 2023. gada septembrī. Eiropas Cilvēktiesību tiesas judikatūras aktualitātes 2023. gada jūlijā. Eiropas Cilvēktiesību tiesas judikatūras aktualitātes 2023. gada jūnijā. Eiropas Cilvēktiesību tiesas judikatūras aktualitātes 2023. gada maijā. Eiropas Cilvēktiesību tiesas judikatūras aktualitātes 2023. gada aprīlī. Eiropas Cilvēktiesību tiesas judikatūras aktualitātes 2023. gada martā un februārī. Eiropas Cilvēktiesību tiesas […]

06.09.2023.

Nolēmums lietā par normām, kas nosaka minimālo ienākumu slieksni un tā pārskatīšanas periodu, tiks pasludināts 5. oktobrī plkst. 12.00

Ceturtdien, 5. oktobrī plkst. 12.00, Satversmes tiesa pasludinās nolēmumu lietā Nr. 2022-34-01 “Par Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 33. panta pirmās daļas un likuma “Par sociālo drošību” 2.2 panta otrās un trešās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 109. pantam”. Nolēmuma pasludināšana notiks Satversmes tiesas sēžu zālē (Rīgā, Jura Alunāna ielā 1). Ikviens […]

05.09.2023.

VIDEO IERAKSTS: Satversmes tiesas sēdē (2) ar lietas dalībnieku piedalīšanos par normām, kas nosaka minimālo ienākumu slieksni un tā pārskatīšanas periodu

Otrdien, 5. septembrī, Satversmes tiesa sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos turpinās izskatīt lietu Nr. 2022-34-01 “Par Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 33. panta pirmās daļas un likuma “Par sociālo drošību” 2.2 panta otrās un trešās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 109. pantam”. Satversmes tiesas sēde ar lietas dalībnieku piedalīšanos lietā Nr. 2022-34-01 […]

01.09.2023.

Satversmes tiesas priekšsēdētājs Aldis Laviņš starptautiskā konferencē Hāgā uzsver valsts konstitucionālās identitātes un Eiropas Savienības tiesību līdzsvarošanas nozīmi

Satversmes tiesas priekšsēdētājs Aldis Laviņš un priekšsēdētāja padomnieks Andrejs Stupins 2023. gada 31. augustā un 1. septembrī Hāgā, Nīderlandē, piedalījās Eiropas Savienības Tiesas, Beļģijas Konstitucionālās tiesas, Luksemburgas Konstitucionālās tiesas, Nīderlandes Augstākās tiesas un Eiropas Komisijas organizētajā starptautiskajā konferencē “ESavienoti daudzveidībā II: tiesiskums un konstitucionālā daudzveidība” (“EUnited in diversity II: The Rule of Law and Constitutional Diversity”). […]

01.09.2023.

Satversmes tiesa sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos 5. septembrī turpinās izskatīt lietu par normām, kas nosaka minimālo ienākumu slieksni un tā pārskatīšanas periodu

Otrdien, 5. septembrī,  Satversmes tiesa sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos turpinās izskatīt lietu Nr. 2022-34-01 “Par Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 33. panta pirmās daļas un likuma “Par sociālo drošību” 2.2 panta otrās un trešās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 109. pantam”. Satversmes tiesas sēde ar lietas dalībnieku piedalīšanos lietā Nr. 2022-34-01 […]

25.08.2023.

Satversmes tiesa sēdē (1) ar lietas dalībnieku piedalīšanos 28. augustā sāks izskatīt lietu par normām, kas nosaka minimālo ienākumu slieksni un tā pārskatīšanas periodu

Pirmdien, 28. augustā, Satversmes tiesa sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos sāks izskatīt lietu Nr. 2022-34-01 “Par Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 33. panta pirmās daļas un likuma “Par sociālo drošību” 2.2 panta otrās un trešās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 109. pantam”. Satversmes tiesas sēde ar lietas dalībnieku piedalīšanos lietā Nr. 2022-34-01 notiks […]

23.08.2023.

Ierosināta lieta par normām, kas regulē apstādījumu apsaimniekošanu un aizsardzību uz privātīpašumā esošās zemes Jūrmalas valstspilsētā

Satversmes tiesā ierosināta lieta “Par Jūrmalas pilsētas domes  2012. gada 22. novembra saistošo noteikumu Nr. 46 “Jūrmalas pilsētas apstādījumu apsaimniekošana un aizsardzība” 3. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 105. pantam”. Pieteikuma iesniedzējs lūdzis Satversmes tiesu atzīt Jūrmalas pilsētas domes 2012. gada 22. novembra saistošo noteikumu Nr. 46 “Jūrmalas pilsētas apstādījumu apsaimniekošana un aizsardzība” 3. punktu par neatbilstošu Latvijas Republikas Satversmes 90. un 105. pantam un […]

23.08.2023.

Ierosināta lieta par normām, saskaņā ar kurām atceļ komersantam piešķirtās obligātā iepirkuma tiesības

Satversmes tiesā ierosināta lieta “Par Ministru kabineta 2020. gada 2. septembra noteikumu Nr. 560 “Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus, kā arī par cenu noteikšanas kārtību un uzraudzību” 41. punkta un 60.2. apakšpunkta (redakcijā, kas bija spēkā līdz 2022. gada 31. martam) (turpmāk – apstrīdētās normas) atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 105. panta pirmajiem trim teikumiem”. Pieteikuma iesniedzēja lūdz Satversmes tiesu atzīt apstrīdētās […]

26.07.2023.

Satversmes tiesas priekšsēdētājs ar Valsts prezidentu pārrunā Satversmes tiesas spriedumu izpildes jautājumus un Satversmes tiesas starptautiskās sadarbības aktualitātes

26. jūlijā Satversmes tiesas priekšsēdētājs Aldis Laviņš tikās ar Valsts prezidentu Edgaru Rinkēviču Rīgas pilī, lai pārrunātu Satversmes tiesas spriedumu izpildes jautājumus un Satversmes tiesas starptautiskās sadarbības aktualitātes. Valsts prezidents pauda pārliecību, ka Satversmes tiesas īstenotā konstitucionālā kontrole ir likuma varas, tiesiskuma un demokrātijas ilgtspējas garants Latvijā. Tādēļ jo īpaši svarīgi nodrošināt, ka Satversmes tiesai […]

13.07.2023.

Satversmes tiesā ierosināta lieta par personas tiesībām veikt pedagoga darbu, ja tā bijusi sodīta par tīšu mazāk smagu noziegumu

Satversmes tiesā ierosināta lieta “Par Izglītības likuma 50. panta pirmās daļas 1. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 106. pantam”. Apstrīdētā norma noteic, ka par pedagogu nedrīkst strādāt persona, kas sodīta par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu (neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas), izņemot gadījumu, kad pēc sodāmības dzēšanas vai noņemšanas Izglītības kvalitātes valsts dienests izvērtējis, vai tas nekaitē izglītojamo […]

13.07.2023.

Satversmes tiesā ierosināta lieta par normām, kas regulē izložu un azartspēļu laimestu aplikšanu ar nodokli

Satversmes tiesā ierosināta lieta “Par likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 8. panta trešās daļas 20.4 punkta un 9. panta pirmās daļas 5. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 105. panta pirmajiem trim teikumiem” pēc Administratīvās apgabaltiesas pieteikuma. Likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 8. panta trešās daļas 20.4 punkts paredz, ka pie fiziskās personas ienākumiem, par kuriem ir jāmaksā nodoklis, tiek […]

29.06.2023.

VIDEO IERAKSTS: Preses konference par nolēmumiem par augstskolu studiju programmu īstenošanas valodu un pirmsskolas pedagogu darba algu

Plkst. 14.30 Satversmes tiesa rīkos preses konferenci, lai informētu plašsaziņas līdzekļu pārstāvjus par nolēmumiem lietā Nr 2021-45-01 un lietā Nr 2022-31-03. Preses konferencē piedalīsies Satversmes tiesas priekšsēdētājs Aldis Laviņš, Satversmes tiesas priekšsēdētāja vietniece Irēna Kucina un Satversmes tiesas tiesnesis Artūrs Kučs. Preses konferenci varēs vērot tiešraidē Satversmes tiesas mājaslapā un tiesas YouTube kontā:

29.06.2023.

Pirmsskolas izglītības pedagogu zemākā darba algas likme neatbilst Satversmei

Ceturtdien, 29. jūnijā, Satversmes tiesa atzina Ministru kabineta noteikumu normas, kas nosaka pirmsskolas izglītības pedagogu zemāko darba algas likmi, par neatbilstošām Satversmes 91. panta pirmajā teikumā noteiktajam tiesiskās vienlīdzības principam. Apstrīdētās normas atzītas par spēkā neesošām no 2024. gada 1. janvāra. Lieta Satversmes tiesā tika ierosināta pēc trīsdesmit astoņu 13. Saeimas deputātu pieteikuma. Pēc pieteikuma iesniedzēju ieskata, apstrīdētais […]

29.06.2023.

VIDEO IERAKSTS: Nolēmuma pasludināšana lietā par normām, kas nosaka pirmsskolas izglītības pedagogu darba algu

Šodien, 29. jūnijā plkst. 12.00 Satversmes tiesa pasludinās nolēmumu lietā par normām, kas nosaka pirmsskolas izglītības pedagogu darba algu. Nolēmuma pasludināšana notiks Satversmes tiesas sēžu zālē Rīgā, Jura Alunāna ielā 1. Vēršam uzmanību, ka ikviens interesents nolēmuma pasludināšanu varēs vērot tiešraidē Satversmes tiesas mājaslapā un tiesas YouTube kontā:

28.06.2023.

Satversmes tiesa noteic kārtību, kādā lemj par lūgumu apturēt tiesas nolēmuma izpildi, ja lūguma iesniegšanas brīdī tiesvedība Satversmes tiesas lietā ir apturēta līdz brīdim, kad stājas spēkā Eiropas Savienības Tiesas nolēmums

Satversmes tiesa 2023. gada 27. jūnijā rīcības sēdē secināja, ka Satversmes tiesas likumā un Satversmes tiesas reglamentā nav noregulēta kārtība, kādā Satversmes tiesa lemj par lūgumu apturēt tiesas nolēmuma izpildi, ja lūguma iesniegšanas brīdī tiesvedība Satversmes tiesas lietā ir apturēta līdz brīdim, kad stājas spēkā Eiropas Savienības Tiesas nolēmums. Saskaņā ar Satversmes tiesas likuma 26. […]

28.06.2023.

Satversmei neatbilst normas par augstskolu studiju programmu īstenošanas valodu

Trešdien, 28. jūnijā, Satversmes tiesa atzina Augstskolu likuma normas, kas nosaka studiju programmu īstenošanas valodu, ciktāl tās attiecas uz augstskolām un to mācībspēkiem, par neatbilstošām Satversmes 112. un 113. pantam. Apstrīdētās normas atzītas par spēkā neesošām no 2024. gada 1. jūlija, lai Saeima varētu rūpīgi un izsvērti izvērtēt to, kā vislabāk līdzsvarot augstskolu autonomiju un mācībspēku akadēmisko brīvību […]